O nas

Celem działalności Świnoujskiej Organizacji Turystycznej jest przede wszystkim:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Świnoujścia jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
 • utrzymywanie wysokiej konkurencyjności produktu turystycznego na rynku krajowym i zagranicznym,
 • podejmowanie działań w celu zwiększanie liczby turystów odwiedzających Miasto,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, podmiotów z branży turystycznej, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych oraz osób fizycznych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej, a mogących wspierać te cele.

Wszystko to chcemy osiągnąć poprzez:

 • rozwijanie istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i podnoszenie ich konkurencyjności,
 • udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, imprezach promocyjnych, szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • udział w działaniach na rzecz ochrony zasobów kulturalnych i przyrodniczych, jako elementów składowych konkurencyjnego produktu turystycznego,
 • inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych i monitoringowych turystyki oraz upowszechnianie ich rezultatów,
 • współpracę z organami administracji rządowej, administracji samorządowych, z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki lub mogącymi ją wspierać,
 • prowadzenie i rozwijanie Informacji Turystycznej,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń służących rozwojowi turystyki.

 

Zarząd:

Prezes: Piotr Piwowarczyk

Wiceprezes: Katarzyna Rowińska

Członek Zarządu: Joanna Rakowska

Członek Zarządu: Bartosz Turlejski

Członek Zarządu: ?