Składki

UCHWAŁA nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 06.06.2006 r.
o wysokosci opłaty wpisowej i składek członkowskich
Na podstawie § 19 pkt. 2e Statutu Swinoujskiej Organizacji Turystycznej zebrani
w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia SOT podejmuja
uchwałę o wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich.

§ 1
Opłata wpisowa zostaje ustalona w wysokosci 100 zł dla wszystkich członków
stowarzyszenia.

§ 2
Składki członkowskie zostaja ustalone w wysokosci:
1. Obiekty noclegowe i gastronomiczne:
• do 10 miejsc noclegowych/gastronomicznych – 100 zł brutto rocznie
• do 50 miejsc noclegowych/ gastronomicznych – 300 zł brutto rocznie
• do 100 miejsc noclegowych/gastronom. – 400 zł brutto rocznie
• powyzej 100 miejsc noclegowych/gastronom. – 500 zł brutto rocznie
2. Stowarzyszenia, kluby oraz organizacje pozarządowe – 200 zł brutto rocznie.
3. Osoby fizyczne i prawne prowadzace działalnosc gospodarcza nie zwiazana z
branża noclegowa i gastronomiczna – 200 zł brutto rocznie.
4. Osoby fizyczne nie prowadzace działalnosci gospodarczej – 100 zł brutto rocznie.
5. Gmina Miasto Świnoujscie – w wysokości określonej w budżecie Miasta
Świnoujścia na dany rok.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.