Zarząd ŚOT

  • Prezes – Piotr Piwowarczyk 
  • Wiceprezes – Wioleta Samitowska
  • Skarbnik-  Bartosz Turlejski
  • Członek-  Ryszard Szczepański 
  • Członek – Ewelina Iwańczyk