STANOWISKO ZARZĄDU ŚOT WS. ZAMKNIĘCIA DROGI KU MORZU

Dnia 27 marca 2023 pracownicy Latarni Morskiej i Fortu Gerharda zostali poinformowani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o przygotowaniach do potencjalnego wprowadzenia w życie – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego – zakazu przebywania w pobliżu terminala LNG.

Stanowczo apelujemy o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań, które zminimalizują negatywne skutki ww. regulacji dla mieszkańców i gospodarki turystycznej naszego miasta. Zgodnie z ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 261 nowelizującą regulacje dot. ochrony żeglugi i portów morskich, wojewoda, w ramach czynności zapobiegających zagrożeniu – zwłaszcza terrorystycznemu, będzie mógł wprowadzić zakaz zbliżania się osób nieupoważnionych do terenu gazoportu. 

Jeśli powyższe zarządzenie zostanie wprowadzone w życie, w strefie wyłączenia znajdzie się droga prowadząca do jednego z dwóch kąpielisk w Świnoujściu tj. Kąpieliska Warszów oraz drogi prowadzące do Latarni Morskiej, Falochronu Centralnego i Fortu Gerharda. Wyłączona zostanie też część ulicy Barlickiego!

Wprowadzenie ww. zarządzenia powodować będzie również inne, bardzo dotkliwe skutki społeczne i ekonomiczne dla mieszkańców oraz turystów. Mieszkańcy prawobrzeża i liczna grupa turystów straci możliwość dojazdu samochodem i rowerem do prawobrzeżnej plaży. Utrzymującym się wyłącznie z ruchu turystycznego obiektom Latarni Morskiej i Muzeum w Forcie Gerharda, powyższe decyzje grożą finansową katastrofą oraz koniecznością likwidacji prowadzonej od dwóch dekad działalności, także tej społecznej.

Pragniemy także przypomnieć, że lokalny samorząd, spółka Polskie LNG, GAZ SYSTEM, kolejni Wojewodowie, od rozpoczęcia budowy Terminalu LNG, zawsze podtrzymywali deklarację o zachowaniu niezakłóconego dojazdu do plaży i zabytków. Samorząd Świnoujścia wraz z firmą Gaz System podpisał porozumienie, w wyniku którego (w zamian za oddanie gruntów i jedynej drogi publicznej do naszych zabytków) spółka rozpoczęła budowę nowej drogi prowadzącej do Latarni Morskiej. Inwestycja, której wartość to ponad 30 milionów złotych, także znajduje się w strefie potencjalnego wyłączenia. Zgodnie z zapewnieniami wszystkich kolejnych zarządów spółek władających Terminalem LNG, a także lokalnego samorządu, instalacja od dnia otwarcia w 2015 roku była i jest zabezpieczona przed wszelkimi zdarzeniami nadzwyczajnymi i bezpieczna dla otoczenia.

Niezrozumiałym w całej sytuacji jest fakt, że kąpielisko prawobrzeże i parking, który powstał w ramach rekompensat dla mieszkańców oraz Latarnia Morska i Fort Gerharda znajdują się całkowicie poza strefą wyłączenia i w związku z tym nie ma mowy o wprowadzaniu jakichkolwiek zakazów przebywania na podstawie nawet wymienionego przepisu prawnego. Służby odpowiedzialne za wprowadzenie potencjalnego zarządzenia wychodzą jednak z założenia, że jedyne drogi (dziś jeszcze publiczne) prowadzące do wymienionych zabytków czy infrastruktury także będą objęte zakazem, czyli będą zamknięte dla mieszkańców i turystów!

Wątpliwości natury prawnej jest więcej, czy np. ww. przepisy mają skutek prawny w przypadku przejazdu/ przejścia za pomocą ogólnodostępnej drogi publicznej? Ważna jest też kwestia znaczenia terminu „przebywanie”. Czy przejazd przez taki teren jest równoznaczny z przebywaniem? Pragniemy nadmienić, że rozumiemy znaczenie Terminalu LNG i w żaden sposób nie kwestionujemy faktu, że wymagana jest wyjątkowa dbałość o jego bezpieczeństwo. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że przy odpowiedniej determinacji lokalnego samorządu i dobrej woli ze strony pozostałych władz jest możliwość znalezienia wyjścia, które zabezpieczy bezpieczeństwo krajowe oraz potrzeby mieszkańców i turystów naszego miasta.

 

Zarząd Świnoujskiej  Organizacji Turystycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *